ما هستیم در: شنبه - جمعه 8:00 - 18:00
  • تماس با ما

    02177979077

  • ارسال ایمیل

    ostadtamir@info.com

  • تماس با ما

ارور لباسشویی الجی

ارور لباسشویی الجی

ارور لباسشویی الجی

ارور لباسشویی الجی

ارور لباسشویی الجی یا همان کد خطای ماشین لباسشویی لجی را در اشکال مختلف همراه با دلایل و رفع مشکلات شرح داده ایم تا چنانچه فنی هستید و مشکلات شما جزئی باشد بدون پرداخت هزینه به رفع مشکل بپردازید.

مشکلات ماشین لباسشویی به صورت کد خطا و ارور در پنل جلویی دستگاه خود را نشان می دهد. برای اینکه مشکل ماشین لباسشویی الجی را بفهمیم باید با کد خطاهای آشنا شویم.

در این مقاله سعی بر این شد تا انواع کد خطاها را ذکر کنیم و به رفع مشکل آن بپردازید. اگر علت مشکل پیش خبر داشته باشید میتوانید راحتتر از تعمیرگاه های مجاز برای حل مشکل کمک بگیرید.

کد خطای CL ماشین لباسشویی الجی مدل  wm-w,407

علت ارور : قفل کودک بنا به دلیلی گیر کرده است.

رفع عیب ارور CL لباسشویی الجی :

قفل کودک را یک بار باز و بسته کنید.

دکمه قفل کودک را 3 ثانیه نگه دارید.

کد خطای OE ماشین لباسشویی الجی مدل  wm-w,407

علت ارور : مشکلی بر سر راه تخلیه آب وجود دارد

رفع عیب ارور OE لباسشویی الجی:

لوله خروجی را چک کنید.

پمپ تخلیه را هم بررسی کنید.

اگر چیزی در پمپ گیر کرده است آن را خارج نمایید.

 

کد خطای IE لباسشویی الجی مدل  wm-w,407

علت ارور : در زمان معمول، آن مقداری از آب گیری که لازم است، انجام نشده است.

 

رفع عیب ارور  IE لباسشویی الجی:

لوله ورودی آب را از نظر پیچ خوردن و انسداد بررسی کنید.

شیر ورودی جریان آب را چک کنید.

کد خطای DE ماشین لباسشویی الجی مدل  wm-w,407

علت ارور : درب لباسشویی باز است.

رفع عیب ارور IE لباسشویی الجی : لوله ورودی آب را از نظر پیچ خوردن و انسداد بررسی کنید.

شیر ورودی جریان آب را چک کنید.

کد خطای SE ماشین لباسشویی الجی مدل  wm-w,407

علت ارور : موتور دستگاه دچار ایراد شده است. 

رفع عیب ارورSE لباسشویی الجی:

موتور لباسشویی را بررسی نمایید.

این کار را بهتر است به تعمیرکار متخصص تعمیرات لباسشویی الجی بسپارید.

کد خطای CE ماشین لباسشویی الجی مدل  wm-w,407

علت ارور: احتمالا در موتور اتصال کوتاه وجود دارد.

رفع عیب ارور CEلباسشویی الجی:

برد موتور را باز و تعمیر کنید.

تعمیرات برد را بهتر است به یک متخصص بسپارید.

کد خطای LE لباسشویی الجی مدل  wm-w,407

علت ارور : کارکرد موتور دچار اشکال شده است.

رفع عیب ارور LE ماشین لباسشویی الجی:

موتور ماشین لباسشویی باید توسط تعمیرکار بررسی شود.

احتمال زیاد تاخو موتور دچار مشکل شده و باید تعویض شود.

ارور لباسشویی الجی

کد خطای FE لباسشویی الجی مدل  wm-w,407

علت ارور : لباسشویی بیش از اندازه ای که لازم است آب گیری کرده است.

رفع عیب ارور FE لباسشویی الجی :

آب اضافی را از طریق خروجی خارج کنید.

هیدروستات را چک کنید.

در صورت نیاز لازم است هیدروستات تنظیم شود.

کد خطای TE ماشین لباسشویی الجی مدل  wm-w,407

علت ارور : دمای آب ، بیش از مقدار مجاز است .

رفع عیب ارور TE لباسشویی الجی:

ترموستات ماشین باید تعمیر یا تعویض شود.

المنت را نیز بررسی نمایید.

در صورت داشتن سنسور حرارتی، سنسور نیز لازم است بررسی و تعویض شود.

کد خطای PE لباسشویی الجی مدل  wm-w,407

علت ارور : اشکالی در هیدروستات لباسشویی وجود دارد.

رفع عیب ارور PE ماشین لباسشویی الجی:

میکروسوییچ آن را باز و تعمیر کنید.

هیدروستات لازم است تعویض شود.

کد خطای IE لباسشویی الجی مدل  wm-w,407

علت ارور : اشکالی در سیستم ورودی آب وجود دارد.

رفع عیب ارور IE لباسشویی الجی:

دو شاخه ماشین لباسشویی را از برق بکشید و بعد از گذشت ده ثانیه مجددا آن را به برق بزنید.

دو شاخه ماشین لباسشویی را از برق بکشید و بعد از گذشت ده ثانیه مجددا آن را به برق بزنید.

کد خطای CD لباسشویی الجی مدل wm-721n

علت ارور :  لباس ها خشک شده اند و فرآیند خنک شدن دارد صورت می گیرد    

رفع عیب ارور CD ماشین لباسشویی الجی:

دکمه Pause را که فشار دهید، این ارور رفع می شود.

کد خطای CL ماشین لباسشویی الجی مدل wm-721n

علت ارور :  قفل کودک فعال شده است.

رفع عیب ارور CL ماشین لباسشویی الجی:

دستتان را روی قفل کودک بگذارید و برای مدت سه ثانیه آن را فشار دهید تا غیر فعال شود.

کد خطای DE لباسشویی الجی مدل wm-721n

علت ارور : لباسشویی نمی تواند برای شروع به کار ، درب خودش را قفل کند.

رفع عیب ارور DE لباسشویی الجی:

اگر که درب کج شده است یا قفل آن خراب شده است ، اقدام به تعمیر آن بکنید.

ماشین را هم آن قدر پر نکنید که در آن به زور بسته شود.

کد خطای IE لباسشویی الجی مدل wm-721n

علت ارور : آب نمی تواند به میزان کافی در داخل لباسشویی پر شود.  

رفع عیب ارور IE ماشین لباسشویی ال جی:

فیلتر ورودی ، شلنگ ورودی آب و شیر آب را از نظر بسته نبودن چک کنید.

شیر برقی نیز لازم است بررسی شود.

کد خطای IE لباسشویی الجی مدل  wm-b124s

علت ارور : آب ورودی جریان کافی را ندارد.

رفع عیب خطای IE ماشین لباسشویی الجی:

برد کنترل الکترونیکی را بررسی کنید.

فیلتر ورودی ، شلنگ ورودی آب و شیر آب را از نظر بسته نبودن چک کنید.

مطمئن شوید فشار آب شهری به حد کافی باشد.

کد خطای UE لباسشویی الجی مدل  wm-b124s

علت ارور : وضعیت قرار گیری دستگاه شما بالانس نیست.

رفع عیب ارور  ue لباسشویی الجی:

عدم توازنی که در قرارگیری ماشین لباسشویی وجود دارد را رفع کنید.

پایه های لباسشویی را تراز کنید.

کد خطای OE لباسشویی الجی مدل  wm-b124s

علت ارور : تخلیه آب دچار اشکال شده است.

رفع عیب لباسشویی الجی:

پمپ تخلیه را بررسی کنید و ایراد آن را رفع نمایید.

در صورتی که چیزی در پمپ تخلیه گیر کرده است خارج نمایید.

کد خطای FE ماشین لباسشویی الجی مدل  wm-b124s

علت ارور : آب محفظه لباسشویی سر ریز شده است.

رفع عیب ارور FE ماشین لباسشویی الجی:

شیر برقی ورودی آب را چک بکنید و به هیدروستات هم نگاهی بیاندازید.

کد خطای PE لباسشویی الجی مدل  wm-b124s

علت ارور : سطح آب بالاتر از حد مجاز قرار گرفته است.

رفع عیب ارور PEلباسشویی الجی:

میکروسوییچ و سنسور حساس به فشار سطح آب را چک کنید.

هیدروستات را بررسی نمایید.

کد خطای DE ماشین لباسشویی الجی مدل  wm-b124s

علت ارور : اشکالی در سنسور هیتر رخ داده است.

رفع عیب ارور DE لباسشویی ال جی:

المنت های حرارتی مربوط به کنترل دمای دیگ را تعمیر کنید.

کد خطای LE لباسشویی الجی مدل  wm-b124s

علت ارور : موتور قفل کرده است.

رفع عیب ارور LE لباسشویی الجی:

اجزای موتور باید باز شده و تعمیر شود.

کد خطای PF لباسشویی الجی مدل  wm-b124s

علت ارور : خطایی در سیستم برق رسانی لباسشویی رخ داده است.

رفع عیب ارور PF ماشین لباسشویی الجی:

برد کنترل الکترونیکی را چک کنید.

اتصالات لباسشویی را بررسی کنید.

و در نهایت شما میتوانید با شناخت ارور لباسشویی خود ، متوجه ایراد دستگاه خود شوید.

لازم به ذکر است رفع ارور لباسشویی الجب نیازمند تخصص است و در صورت خرابی دستگاه خود میتوانید برای رفع ارور لباسشویی الجی خود به استاد تعمیر تماس گرفته تا مشکل لباسشویی شما را در اسرع وقت حل نمایند.

راه های ارتباط با ما : 33142528_22737566_77979077

پاسخ بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *